Convivencia y Observatorio

  • Gurutze Arce

Se trata de un proyecto de aprendizaje de la convivencia dentro del centro y de resolución de problemas.

Lo desarrollan la Comisión de convivencia y el Observatorio, aunque es obvio que la convivencia es una responsabilidad y un quehacer de todos.

La Comisión de convivencia es un organo interno formado por las siguientes personas:

El director/a

El/la Jefe de estudios

El/los Koordinador de Ciclo.

Un prfesor: encargado de convivencia

Vicesecretario

Orientador/a

Ikasgelaz Kanpoko Ekintzen Koordinatzailea 

Behatokia, hezkuntza komunitate sektore guztietako partaideen ordezkariek osatzen dute: gurasoak, ikasleek eta irakasleek. 

Bizikidetza batzordearen partaide batzuk behatokian hartzen dute parte elkarbizitzaren norabidea guztion iritzien araberakoa izan dadin.

Behatokiak, elkarbizitzaren markoa finkatzeaz gain, urteko planaren ildoak ezarriko ditu eta Bizikidetza Batzordeak egindako lanari jarraipena egingo dio. Bizikidetza batzordea berriz, urteko plana gauzatzeaz arduratuko da, eguneroko gatazkak eta arazoak bideratuz aldi berean.

Elkarbizitzaren garrantzia kontuan harturik, hainbat ekimen eramaten dira aurrera:

Gaztazken kudeaketa berdinen artean.

Indarkeriaren eta tratu txarren aurka.