Hizkuntza Trataera Integratua(HTI)

https://sites.google.com/a/lizardi.eus/lizardi-hizkuntza-proiektua/home/egoera-soziolinguistikoa/home/idazmen-bateratua

Hizkuntza Proiektuaren helburu nagusia ikasleengan komunikazio-gaitasuna garatzea da; horretarako, Lizardi Institutuan Hizkuntzen Trataera Bateratua egiteko apostua egin dugu.

Zer ulertzen dugu Hizkuntzen Trataera Bateratuaz?

Urteen joan etorrian aldaketa esanguratsuak gertatu dira gure gizartean. Eskolatan hizkuntza aniztasuna bizi dugu: euskara eta gaztelania hizkuntza ofizialez gain, ingelera eta frantsesa ere baditugu gure artean. Hezkuntzaren bitartez mundu zabalerako leihoa ireki zaigu; gure ikasleak munduan zehar ibiltzeko prestatu behar ditugu. Horretarako behar beharrezkoa da komunikazio-gaitasuna ahal duten guztia garatzea. Hizkuntza aniztasun horretan murgildu behar ditugu eta  ahal duten hoberen komunikatzen irakatsi.

Hizkuntza Trataera bateratuak hizkuntzak modu bateratuan irakasteko aukera ematen digu; hau da, hizkuntza guztiek hizkuntzak izaki, eduki komunak dituztenez eta hizkuntzen arteko transferigarritasun horretaz baliatuz "edozein hizkuntzen irakaskuntzan" bat egiteko aukera aukera dugu irakasleok.

Oinarrizko Curriculum diseinuak halaxe dio:

“Hizkuntza Arloaren ikuspegiak bateratzaile behar du izan, hizkuntza batean ikasitakoa beste edozeinetara igarotzea ahalbidetuko duten curriculumeko hizkuntza guztien oinarri komun eta metodologia berdinetatik abiatzearren”.

Hori lortzeko hizkuntzen arteko programazio bateratua lortzea da helburua. Lizardi Institutuan lehenbiziko pausuak ematen hasi gara bide honetan.
DBH 1, 2 eta 3. mailetan idazmen bateratua proiektua eraman dugu aurrera gaztelania, frantsesa, ingelesa eta euskarako irakasleak bat eginik; are gehiago,  helburu hori baliabide digitalak erabiliz egin dugu XXI.mendeko ikasleek eskatzen dutenari erantzunez.

 

Bestetik, ULERMENA ere, entzumenaren eta irakurmenaren ulermena, hiru maila horietan lantzen dugu hizkuntza guztietan modu bateratuan, bikoteka irakurtzen-eko metodologian oinarrituz, eta gurera egokituz. Hori guztia teknologia berrien bitartez.


LABURBILDUZ...Hizkuntzen Trataera Bateratuak ondokoak ahalbidetzen ditu:


- Hizkuntzen alderdi komunak lantzea edozein hizkuntzatatik.
       
- Hausnarketa linguistikoa egiteko ohitura eta prozedurak.

- Edukien sekuentziazio egokiagoa eta denbora optimizatzea.

- Ikasitakoa hizkuntza batetik bestera igarotzea eta hizkuntzez mintzatzeko metahizkuntza bateratua  erabiltzea

- Ikuspegi metodologikoak konpartituz jardunaren koherentzia handiagoa lortzea.

- Ikasgelako jarduera eraginkorragoak diseinatzea .


Atal honetan zehaztu ditugu alde batetik, hizkuntzen irakaskuntza eta metodologia dela eta institutuan egiten ari garena; bestetik, zein diren hizkuntzen praktika didaktikoan aldatu eta hobetu ditzakegun alderdiak geure buruarekin kritiko izanik eta hizkuntzen didaktikan datozen metodologia berriei gure ohiko praktikarekin bat egiteko aukera emanez. Hizkuntzaren Trataera Bateratuaren bidetik pixkana-pixkanaka proiektu politak txerta ditzakegu geure programazioetan, horrela hizkuntzetako saioetan zenbait momentuetan programazioak bateratu ahal izango ditugu.