IKASGAI KOMUNAK (Tronkal Derrigorrezkoak)

GAZTELANIA 3
EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA II 3
INGELESA II 3
HISTORIA 4
TUTORETZA Ikasturtean zehar

Bide Zientifiko Teknikoa

Ikasleak Hiru aukeratu behar ditu

Matematika II
Fisika Beharrezkoa
Kimika Beharrezkoa
Marrazketa Teknikoa II

Osasun Bidea

Ikasleak HIRU aukeratu behar ditu

KIMIKA Beharrezkoa
BIOLOGIA Beharrezkoa
MATEMATIKA II
FISIKA

AUKERAGAIAK (Espezifikoak)

Gai hauetako 2 aukeratuko ditu ikasleak.

MODALITATEKO BESTE GAI BAT Talderik osatzen bada.
FRANTSESA II
IKT II
ADMINISTRAZIO ETA KUDEAKETA OINARRIA
PSIKOLOGIA
IRUDIA ETA SOINUA
MUSIKA ETA DANTZARE HISTORIA
MARRAZKETA TEKNIKOA II
TEKNOLOGIA INDUSTRIALA II
ADIERAZPEN GRAFIKO PLASTIKOZKO TEKNIKAK
LURRAREN ETA INGURUMENAREN ZIENTZIAK
ERLIJIOA