Kalitatea Hezkuntzan

  • Kudeaketa Aurreratua batzordea

Badira urteak LIZARDI Institutua kalitate prozesuetan lanean hasi zenetik. Hasierako helburua, prozesuen kudeaketa zuzena bermatzea zen, eta horren ondorioz lortu genuen kalitate zertifikazioa. 2000. urtean ekin genion kudeaketa hobekuntzari, eta horren ondorioz, gure egitea berrikusi eta etengabeko kultura ezarria dugu.

 

Sarean hasi ginen lanean, ikastetxea kudeatzeko berariazko eredu bat diseinatu eta ezartzeko asmoz. Kalitate Sistema bat diseinatzea zen gure eginbeharra. 2020-2022 epean, kudeaketa sistema hori berritze prozesuan murgilduta egongo gara, Kudeaketa Aurreratuan emandako hainbat urratsen ondorioz. Bitartean LIZARDIk eskuratu ditu hainbat aintzatespen egindako  bidean; azkena, Kudeaketa Aurrreratuaren zertifikazioa.
 

 

Proiektuan, eta sarean lana eginez: 

Etengabeko hobekuntzan oinarritutako prozesuak bultzatu, erraztu eta ezartze bidean, laguntza jasotzen dugu, Saretik. Ikastetxeen artean, hobekuntza bidea egiten dugu, partekatzen eta ikasten, elkarrekin.

Informazioa, aholkularitza eta tresnak jasotzeko aukera dugu, etengabeko hobekuntzarekin lotutako prozesuak arrakastatsuak gerta daitezen ikastetxean.

Ikastetxeen Sarea handitze eta indartzean partehartze zuzena dugu, egin beharrekoak partekatuz eta elkareragileak bihurtuz.

Kudeaketa hobetu, berari loturiko prozedurak ezarriz, kalitate araudi eredu amankomuna ziurtatuz.

 

Arduradunen laguntzaz lortzen da Sarea eta ikastetxearen errealitatea uztartzea, bai hausnarketak abian jartzean, bai Sarean garatutako tresnak eta ateratako ondorioak ezartzean. Ildo nagusiak Sarean finkatzen dira guztion artean, beti ere, Hezkuntza mailan ditugun erronkak gureganatuz, eta ondoren, Institutuan bertan eratutako batzordeen laguntzaz gauzatzen ditugu.

 

Azken urteotan gainera, gure hainbat irakasle, Sarearen koordinatzaileak dira, eta honek Lizardi aberasten du.

 

Baina KUDEAKETA HOBETZEA helburua zuen proiektuak, ikastetxeko ZEREGINAri eragiten dio egun, eta horren ondorioz, gure EGITE OSOARI: Hezkuntza zerbitzuari eta zerbitzu osagarriei, beraz, ikaste-irakaste prozesuari, baliabideen kudeaketari, pertsonen kudeaketari, gizartearekin ditugun hartu-emanei, berrikuntza bideari. Proiektu honek Ikaslea eta Familia du beti erdigunean, eta hori dela eta eragiten dio hain garrantzitsuak diren hainbat prozedurei (informazio eta komunikazioa, IKTen integrazioa eta normalizazioa, kudeaketa ekonomikoa, ...).

 

Aurreko guztia gutxu balitz, praktika onak zabaltze dinamika garatu dugu Sarean, zenbaitetan LIZARDIk aurkezten ditu bereak, baina prest gaude beste ikastetxeen praktikatik ikasteo ere. Sarean bat baino gehiago gara!